Jump to content
TSII

Test

  • entries
    8
  • comments
    0
  • views
    93

Tuyệt Đối Đừng Phụ Thuộc Vào Tin Tuyển Nếu Bạn Muốn Trở Thành Nhân Sự Ngân Hàng Agribank! 👉 Với hình thức tuyển dụng khó: Thi tự luận 👉 Kiến thức ôn tập trải rộng với nhiều văn bản pháp luật khó nhằn Nếu không ôn tập ngay bây giờ chắc chắn sẽ KHÔNG KỊP!


hungviet

0 views

https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/339748924_645723534059588_863611084348966362_n.jpg?stp=dst-jpg_p130x130&_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=mNYVxevgj4MAX_NH1uM&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AfCIkz8r3aQs1h2cm1qLD2xb57srr7D5YHWhj007Rq0Vzw&oe=6430C67DTuyệt Đối Đừng Phụ Thuộc Vào Tin Tuyển Nếu Bạn Muốn Trở Thành Nhân Sự Ngân Hàng Agribank! 👉 Với hình thức tuyển dụng khó: Thi tự luận 👉 Kiến thức ôn tập trải rộng với nhiều văn bản pháp luật khó nhằn Nếu không ôn tập ngay bây giờ chắc chắn sẽ KHÔNG KỊP! Đón đầu cơ hội tuyển dụng ngay hôm nay cùng Khóa Luyện Thi Ngân Hàng Agribank - khai giảng lần cuối trong tháng 4/2023 với: ✨ Hệ thống hoá toàn bộ kiến thức trọng tâm nghiệp vụ Ngân hàng; ✨ Hệ thống hoá toàn bộ kiến thức trọng tâm để giải bài tập; ✨ Mô phỏng luyện giải đề thi và phỏng vấn trực tiếp của Agribank. Thông tin chi tiết: ⚡ Lớp học khai giảng: 14/4/2023 ⚡ Hạn chót đăng ký: 13/4/2023 Thời gian kết thúc khóa học: dự kiến 13/05/2023 - Ngay sát lịch thi dự báo dựa trên kinh nghiệm của UB Academy. >> Đăng ký tư vấn MIỄN PHÍ ngay hôm nay: https://ub.edu.vn/luyen-thi-ngan-hang-agribank/ -------------- UB Academy - Thành viên Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam >> Hotline: 097 5151 777 | 0243 999 2518 >> Tham gia cộng đồng Học và làm nghề ngân hàng: https://www.facebook.com/groups/uandbank Nguồn: U&Bank Link gốc: https://www.facebook.com/119092418123846/posts/6506069802759377/

0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

×
×
  • Create New...